6:2(1+2)=?

Sao lên internet thấy nhiều đáp án quá zạ? em thì nghĩ =1
17 câu trả lời 17