Chuyên ngành CNTT?

Em đang phân vân k biết nên chọn mạng máy tính hay hệ thống thông tin. Mong anh chị giúp e. Em cảm ơn nhiều
3 câu trả lời 3