Ai giup minh viet 1 đoạn văn về ô nhiêm moi truong đat voi?

Như tren. Tks trc
5 câu trả lời 5