Các bác cho em hỏi, em đưa vào nhịp chưa đầy 30 giây thì cả vốn lẫn lãi đều ra hết, các bác có cách nào giúp e k ah.?

4 câu trả lời 4