Tứ diện ABCD có các cạnh bằng nhau. M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính góc giữa MN với AB, BC, CD?

Giúp em hình học không gian lớp 11 với ạ
6 câu trả lời 6