Nhờ cao nhân tử vi xem giúp lá số?

Cập nhật: đây là lá số của đứa cháu em, do mới tập xem tử vi nên còn rất non, có chỗ biết, chỗ không. Nhưng nhìn chung lá số thằng nhóc này xấu lắm phải không ạ? Mong cao nhân xem qua giúp em với.
em xin cảm tạ.
3 câu trả lời 3