Em muốn xin nghĩ việc làm thêm thì phải nói như thế nào cho dứt điểm ạ ?? Xin nghĩ thì phải nói trước bao nhiêu ngày để nhận lương xong nghĩ?

5 câu trả lời 5