Không nhiều những lời chia sẻ tâm tư có làm bạn cô đơn hiu quạnh khi cuộc sống tựa là dòng sông không trở lại?

Mấy tay chơi game võ lâm truyền kỳ tóc đã bạc vì nv level đã thành sư... :d
8 câu trả lời 8