Cho mik hỏi cmnr , ad là gì vậy ?

Fb thường ghi như vậy nhưng ko hỉu. Mong các a/c giúp
7 câu trả lời 7