Sự ích kỷ thì có liên quan gì đến niềm kiêu hãnh?

Mình rất hiểu điều ấy... ^^
6 câu trả lời 6