Quá nhiều nơi đặt áo lớp không biết chọn nơi nào?

http://dongphucsaigon.vn/san-pham/ao-lop... hay đặt ở đây nhỉ?
4 câu trả lời 4