Có một ông già, ổng gặp con chó, con chó dí ổng, ổng vấp cục đá ổng té ổng chết Hỏi ổng tên gì Nhà ở đâu Bao nhiêu tuổi?

5 câu trả lời 5