Câu "không thấy cậu ở chỗ cũ nữa tự dưng thấy buồn ghê. Nhìn cậu ở đó quen mắt mất rồi" dịch sang tiếng trung thế nào ạ?

4 câu trả lời 4