Mấy anh chị giúp e vs!!!><?

Mng ơi cho e hỏi là lâu ngày e ko vào yahoo nên quên mất mật khẩu và có thử nhập nhiều lần ko đc nên thôi. Bây giờ thử lại đúng thì nó ra màn hình là chúng tôi nhận ra hoạt động bất thường rồi bắt gọi hoặc nhắn tin mã nhưng sđt đấy e thay r, giờ e biết phải làm sao để vào được tài khoản đây???
5 câu trả lời 5