Người ta bỏ ra nhiều tiền để xoá hình xăm, MÀ trước đây nhiều năm cũng bỏ ra nhiều tiền để có hình xăm?

Cập nhật: Tui nói bạn tui, con người ta phải trải qua nhiều lần kỳ cục mới thành người không kỳ cục.
3 câu trả lời 3