Cho mình hỏi. Ổ cắm điện tại sao có lổ ngang bằng một cay bút chì vay.công dụng sao vậy. Cảm ơn ae nhiều?

4 câu trả lời 4