Mk ko bt mk có thích ng đó ko nx Nhưng khi nào cũng tâm sự vs mk về ng con gái ng đó thích R mk thấy tặng quà cho họ mk thấy sao ấy?

6 câu trả lời 6