Van 3 chiều dùng cho ngành nước bán ở đâu? Bao nhiêu tiến, kích cỡ bao nhiêu? Bạn nào biết giúp với. Cảm ơn?

3 câu trả lời 3