Vận chuyển đường sông có phổ biến ở nước ngoài không?

Ở nước mình có nhiều công ty vận tải sà lan https://izifix.com/duong-song/doanh-nghi...
Không biết ở nước ngoài có phổ biến loại hình này không?
3 câu trả lời 3