Các bác đi qua cho em hỏi về 1 game online 3D của Việt Nam thời trước năm 2009. Game đó giống RAN ONLINE nhưng đồ họa hơi khác.?

Em nhớ là bầu trời trong game toàn tối thì phải, và có nhiệm vụ đi đánh găng tơ. găng star gì đó. Em nhớ có nhiều người chơi lắm mà bây giờ search google không thấy. bác nào biết chỉ giúp em. Chắc giờ game đó oẳng rồi nhưng e muốn quay lại tuổi thơ tí
4 câu trả lời 4