Mình rất yêu ca hát nhưng lúc dậy thì thanh quản đang phát triển do mình không biết nên đã hát cố sức các nốt cao?

Làm cho thanh quãn bị giãn và giờ âm vực của mình rất hạn chế. Có bạn nào biết cách phục hồi thanh quãn như ban đầu để có âm vực rộng không chỉ mình với mình đội ơn nhiều
5 câu trả lời 5