Bị ghép cặp?

Mình bị ghép cặp với đứa mình ghét nhất lớp mà nguyên nhân chuyện này lại do của crush mình gây nên sau đó cà rốt lại còn đi loan tin cho mấy đứa đội tuyển khiến mình Ngày nào cũng bị trêu ban đầu Mình nghĩ Trêu cho vui nhưng sau đó càng ngày càng bị chiêu nhiều làm cho kết quả học tập giảm sút mình nên làm gì để... hiển thị thêm Mình bị ghép cặp với đứa mình ghét nhất lớp mà nguyên nhân chuyện này lại do của crush mình gây nên sau đó cà rốt lại còn đi loan tin cho mấy đứa đội tuyển khiến mình Ngày nào cũng bị trêu ban đầu Mình nghĩ Trêu cho vui nhưng sau đó càng ngày càng bị chiêu nhiều làm cho kết quả học tập giảm sút mình nên làm gì để không bị treo nữa??? cách Phớt lờ như thế nào???
8 câu trả lời 8