Giờ vào toàn mấy thứ gì đâu không. http://tapchicuocsong.vn/song/?

Vào đây mà thay đổi cách sống đi các em các cháu Bạn đã bao giờ suy nghĩ “bạn là ai?” trong tương lai hay chưa? Chắc chắn là có rồi đúng không? Nhưng những suy nghĩ hiện tại của bạn mới quyết định được. Hiện tại bạn đã có trong tay những tài sản gì quý giá nhất? Công việc của bạn liệu đã ổn định? Tương lai là một... hiển thị thêm Vào đây mà thay đổi cách sống đi các em các cháu
Bạn đã bao giờ suy nghĩ “bạn là ai?” trong tương lai hay chưa? Chắc chắn là có rồi đúng không? Nhưng những suy nghĩ hiện tại của bạn mới quyết định được.

Hiện tại bạn đã có trong tay những tài sản gì quý giá nhất? Công việc của bạn liệu đã ổn định? Tương lai là một thứ gì đó không ai có thể đoán trước được. Tôi cũng vậy. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về tôi của ngày mai…và tôi chợt nhận ra: chẳng có thứ gì quyết định tương lai mỗi người mà tất cả đều phụ thuộc vào bản thân mỗi chúng ta. Bạn là ai trong tương lai?
http://tapchicuocsong.vn/song/
5 câu trả lời 5