Có tui đây nè...?

Box này ai cũng chán ngắt, bỏ đi hết rồi. Có tui là bạn thơ cũ từ nhiều năm trước nè. Thôi thì giao box cả cho lão BaoCông đi nha. HÀ NỘI VỚI HOA MÙA HẠ. Trời vào buổi hạ nước sông khô Hoàn Kiếm như khoe rõ đáy hồ Liễu rũ bên bờ say ngủ kỹ Ve đàn dưới nhánh trỗi nghe phô Thiền Quang Phượng vĩ đan màu rực Kim Mã... hiển thị thêm Box này ai cũng chán ngắt, bỏ đi hết rồi. Có tui là bạn thơ cũ từ nhiều năm trước nè. Thôi thì giao box cả cho lão BaoCông đi nha.


HÀ NỘI VỚI HOA MÙA HẠ.

Trời vào buổi hạ nước sông khô
Hoàn Kiếm như khoe rõ đáy hồ
Liễu rũ bên bờ say ngủ kỹ
Ve đàn dưới nhánh trỗi nghe phô
Thiền Quang Phượng vĩ đan màu rực
Kim Mã Bằng lăng phủ bóng mờ
Chúm chím sen hồng duyên Lãng Bạc
Sắc nàng Hoàng Yến ngập thành đô

Lí Lắc. 05/03/2018
6 câu trả lời 6