Có ai sử dụng qua máy in hóa đơn Citizen chưa nhỉ?

http://chippos.vn/tc/may-in-hoa-don/citi... máy hãng này dùng có tốt không?
4 câu trả lời 4