Cho mình hỏi nếu bưu điện gọi mình để kiểm tra hàng...mà mình không bắt máy thì sao ạ?

2 câu trả lời 2