Mình Có Là Gay Không ?

Mình là nam 14-15 tuổi (Lớp 8) mình không biết là mình có phải gay không nữa ? Khoảng năm lớp 6 mình có tìm đến phim sex và mình lại nhầm lẫn vào những trang sex gay và mình xem từ đó. Đôi lúc, mình thấy thích các bạn nữa đẹp ... Nhưng cũng hay nhìn những người nam có body đẹp, cool cool, ngầu ngầu. Mình thích qhtd... hiển thị thêm Mình là nam 14-15 tuổi (Lớp 8) mình không biết là mình có phải gay không nữa ?
Khoảng năm lớp 6 mình có tìm đến phim sex và mình lại nhầm lẫn vào những trang sex gay và mình xem từ đó.
Đôi lúc, mình thấy thích các bạn nữa đẹp ... Nhưng cũng hay nhìn những người nam có body đẹp, cool cool, ngầu ngầu.
Mình thích qhtd với bạn nữ nhưng đôi lúc lại suy nghĩ về qhtd đồng giới.
6 câu trả lời 6