E là trai! E chưa biết quan hệ như nào? E muống tìm hiểu bảo ch quan hệ.Có girl nào dậy e vs ạ.kín đáo nhé?

4 câu trả lời 4