Làm sao để hết viêm xoang mũi?

Xoang mũi đúng là một căn bệnh vô cùng khó chịu, phải sống chung với bệnh mấy năm rồi em thấy khổ cực vô cùng. Làm thế nào để hết xoang đây. Cứu em với?
8 câu trả lời 8