Kinh nghiệm mua máy bán hàng POS?

Có nên mua máy bán hàng POS ở chỗ này không http://chippos.vn/tc/may-ban-hang-pos/
1 câu trả lời 1