Mom and son?

Cho mình hỏi có ai lớn rồi mà vẫn còn bú vú mẹ mình hông? Chia sẻ thật lòng nhé! Mình thì vẫn còn.
2 câu trả lời 2