Yahoo! Hỏi & Đáp giờ chán quá. Đúng không?

2 câu trả lời 2