Quy mô của các công ty vận tải sà lan ở miền Nam?

https://izifix.com/duong-song/doanh-nghi... Các công ty vận tải sà lan ở miền Nam có quy mô nhỏ hơn miền Bắc thì phải.
3 câu trả lời 3