Loại hình nào nên dùng để vận chuyển cát?

Nghe nói nên dùng vận tải thủy để vận chuyển cát https://izifix.com/duong-song/hang-offer không biết đúng không?
3 câu trả lời 3