E và ngy qhe. E là qhe lần đầu. Khi qhe ny có xuất trong. E dùng 2 viên tránh thai kcap 2 ngày ltiep vì sợ có thai ngoài ý muốn. V có sao k?

4 câu trả lời 4