9/3/2010: NGÀY MÙNG TÁM QUA ĐI 2/2?

9/3/2010:
NGÀY MÙNG TÁM QUA ĐI
Mùng tám tháng ba đã qua đi
Nay cánh mày râu, lại cười khì
Giặt đồ; rửa chén; nấu cơm, nước
Lau giường, trải chiếu có xá chi.
Levanm45 (S T)
4 câu trả lời 4