Mọi người ơi giúp mình thắc mắc này với. Về việc quà 8/3 và tình cảm của con trai ạ?

Mình và bạn nam đang tìm hiểu nhau. Hôm nay là 8/3 bạn mới hỏi mình hôm nay đã có ai tặng quà mình chưa. Mình nói là có. Bạn mới nói với mình “Có rồi thì thôi, tưởng chưa có t tặng”. Mình không có ý trách bạn cũng không vòi vĩnh vì chúng mình chưa là gì của nhau. Nhưng bạn trả lời như vậy mình thấy hơi kì sao ấy,... hiển thị thêm Mình và bạn nam đang tìm hiểu nhau. Hôm nay là 8/3 bạn mới hỏi mình hôm nay đã có ai tặng quà mình chưa. Mình nói là có. Bạn mới nói với mình “Có rồi thì thôi, tưởng chưa có t tặng”. Mình không có ý trách bạn cũng không vòi vĩnh vì chúng mình chưa là gì của nhau. Nhưng bạn trả lời như vậy mình thấy hơi kì sao ấy, mình là con gái không hiểu lắm suy nghĩ của các bạn nam, các bạn nghĩ như thế nào ạ? Bạn nam có ý gì và có thật sự thích mình không?
2 câu trả lời 2