Có cần thiết mua phần mềm quản lý cửa hàng hay không?

http://chippos.vn/tc/phan-mem-ban-hang/ Việc mua phần mềm bán hàng có cần thiết không nhỉ, mình cũng có thể quản lý bằng sổ mà.
1 câu trả lời 1