Phần mềm quản lý nhà hàng dễ dùng?

Nên mua phần mềm quản lý nhà hàng ở Chippos không vậy http://chippos.vn/tc/phan-mem-ban-hang/p...
2 câu trả lời 2