Mình chỉ tốt nghiệp THPT điểm cũng không được cao hỏi có trường đại học điểm thấp cũng vào được không chỉ cần bằng tốt nghiệp THPT càng tốt?

5 câu trả lời 5