Co me nao bi con minh choi ko?

Tôi vào phòng nó ngủ vì phòng tôi đang sửa lại. Hôm đó vợ nó về ngoại. Đêm nó vể mà tôi không biết. Đến khi nó cởi quần áo tôi ra rồi tôi mới tỉnh. Tôi vội đẩy nó ra mà k kịp. Tôi luýnh quýnh chưa kịp nói câu nso2 thì nó đã đẩy vào rồi. Tôi đành naj82m im cho nó chơi. Nó lảm mạnh quá tôi k thể nằm im. Xong nó lăn... hiển thị thêm Tôi vào phòng nó ngủ vì phòng tôi đang sửa lại. Hôm đó vợ nó về ngoại. Đêm nó vể mà tôi không biết. Đến khi nó cởi quần áo tôi ra rồi tôi mới tỉnh. Tôi vội đẩy nó ra mà k kịp. Tôi luýnh quýnh chưa kịp nói câu nso2 thì nó đã đẩy vào rồi. Tôi đành naj82m im cho nó chơi. Nó lảm mạnh quá tôi k thể nằm im. Xong nó lăn ra ngủ. Tôi lặng lẽ rời phòng nò. Ci1 lẽ nó say nên k nhận ra tôi. Nhưng tôi luôn nhớ cảm giác đó.
8 câu trả lời 8