10/03/2014: “Ký” DƯ ÂM VALETINE 1/1?

10/03/2014: “Ký” DƯ ÂM VALETINE Đúng vào dịp lễ, valetine Dưới ánh trăng tròn, rằm tháng giêng Từng cặp nam thanh và nữ tú Trăm năm ước hẹn, hứa trao duyên Hoa hồng thắm đậm, mầu nhung nhớ Rực rỡ trăng soi, tỏ nỗi niềm Khoảnh khắc thời gian, khéo sắp đặt Ngày rằm tháng giêng - valetine Ngày 14/02/2014 Giangsơn hiển thị thêm 10/03/2014:
“Ký” DƯ ÂM VALETINE
Đúng vào dịp lễ, valetine
Dưới ánh trăng tròn, rằm tháng giêng
Từng cặp nam thanh và nữ tú
Trăm năm ước hẹn, hứa trao duyên
Hoa hồng thắm đậm, mầu nhung nhớ
Rực rỡ trăng soi, tỏ nỗi niềm
Khoảnh khắc thời gian, khéo sắp đặt
Ngày rằm tháng giêng - valetine
Ngày 14/02/2014
Giangsơn
3 câu trả lời 3