10/3/2012: ĐỊA PHẬN BIÊN HÒA 1/2?

10/3/2012: ĐỊA PHẬN BIÊN HÒA Chập chừng, xe vượt dốc Đồng Nai Thành phố Biên Hòa, buổi sớm mai Nét chữ mầu son:"Chào quý khách" Cổng chào rực rỡ, dưới thiên thai Cửa hàng, cửa hiệu, trưng san sát Buôn bán đông vui, khách vãng lai Xe lướt nhẹ qua, đường phố thị Ngắm nhìn phong cảnh, thấy vui thay Levanm45 hiển thị thêm 10/3/2012:
ĐỊA PHẬN BIÊN HÒA
Chập chừng, xe vượt dốc Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa, buổi sớm mai
Nét chữ mầu son:"Chào quý khách"
Cổng chào rực rỡ, dưới thiên thai
Cửa hàng, cửa hiệu, trưng san sát
Buôn bán đông vui, khách vãng lai
Xe lướt nhẹ qua, đường phố thị
Ngắm nhìn phong cảnh, thấy vui thay
Levanm45
3 câu trả lời 3