10/3/(ĐD) = 06/4/2017 NHÓ NGÀY GIÔ TỔ 3/2?

10/3/(ĐD) = 06/4/2017 NHÓ NGÀY GIÔ TỔ Âm lịch mùng mười. tiết tháng ba Lạc Hồng con cháu nước Nam ta Nơi nơi lễ hội lòng tôn kính Một nén tâm nhang dạ thiết tha Rạp hát, công viên đông tấp nập Nhà hàng siêu thị khách vào ra Hòa dòng lễ hội đông sầm uất Thắp nén hương lòng kính vua cha Ngày 06/3/2017 Minmle989 hiển thị thêm 10/3/(ĐD) = 06/4/2017
NHÓ NGÀY GIÔ TỔ
Âm lịch mùng mười. tiết tháng ba
Lạc Hồng con cháu nước Nam ta
Nơi nơi lễ hội lòng tôn kính
Một nén tâm nhang dạ thiết tha
Rạp hát, công viên đông tấp nập
Nhà hàng siêu thị khách vào ra
Hòa dòng lễ hội đông sầm uất
Thắp nén hương lòng kính vua cha
Ngày 06/3/2017
Minmle989
3 câu trả lời 3