10/3/2010: CHÀO NGÀY MỚI 3/2?

10/3/2010:
CHÀO NGÀY MỚI
Ngày hôm nay,tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mìnhluôn
ấp ủ.
3 câu trả lời 3