Cảnh giác sdt 01289181069 đặt hàng online,đặt hàng xong khi hàng đến nói không có tiền?

anh chị em bán hàng online cảnh giác với số điện thoại 0128 918 1069 để khỏi mất thời gian và mất phí vận chuyển. - Đặt hàng rồi khi hàng đến nói bận việc chưa nhận được rồi hẹn với hứa,cố tình giam hàng ở bưu điện thật lâu,khi người gửi và bưu điện gọi thì tiếp tục hứa với hẹn rồi nói chưa có tiền. Trương thị... hiển thị thêm anh chị em bán hàng online cảnh giác với số điện thoại 0128 918 1069 để khỏi mất thời gian và mất phí vận chuyển.
- Đặt hàng rồi khi hàng đến nói bận việc chưa nhận được rồi hẹn với hứa,cố tình giam hàng ở bưu điện thật lâu,khi người gửi và bưu điện gọi thì tiếp tục hứa với hẹn rồi nói chưa có tiền.
Trương thị thanh Thảo
ĐT:0128.918.1069.
đ/c:trần phú,khóm 3,p4,tp vĩnh long
1 câu trả lời 1