Có nên mua máy in hóa đơn Citizen không?

So với máy in hóa đơn Antech thì có nên mua máy in hóa đơn Citizen không http://chippos.vn/tc/may-in-hoa-don/citi...
2 câu trả lời 2