Cần mua máy in hóa đơn cũ?

Cần mua máy in hóa đơn Dataprint cũ http://chippos.vn/tc/may-in-hoa-don/data...
5 câu trả lời 5