Tách êtilen ra khỏi hỗn hợp gồm êtilen và axetilen ta dẫn dung dịch nào?

5 câu trả lời 5