1 vật nhận thêm electron sẽ nhiễm điện hay mang đt âm ạ?

3 câu trả lời 3